Oil Palm India Ltd

 

The Company has established a Modern Processing Mill to process 20Mt. FFB/Hr. with a total investment outlay of Rs.19 crores. . This is the largest Oil Palm processing Mill in the country. The Company is now able to produce high quality Crude Palm Oil from the FFB produced in its Estates and also procured from OPDP farmers. Annual production of Crude Palm Oil comes to about 7000 Metric Tonnes.

A captive power station is also set up for the generation of Electricity. The fibre of Palm Fruits is used as fuel for generation of steam to run the Turbine Generator.

 

19 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ മണിക്കൂറിൽ 20 മെട്രിക് ടൺ FFB ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആധുനിക പ്രോസസ്സിംഗ് മില്ല് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണയുൽപ്പാദനകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്. കമ്പനിയുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന എണ്ണപ്പനപഴം ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള പാം ഓയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി നിലവിൽ കമ്പനിക്കുണ്ട്. ഏകദേശം 7000 മെട്രിക് ടൺ ക്രൂഡ് പാം ഓയിലാണ് ഓരോ വർഷവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.